Valsts administrācija

Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programma „Valsts administrācija” darbojas ar mērķi veicināt administratīvā darba metožu harmonizēšanu valsts pārvaldes sektorā.

Programmai var pieteikties valsts pārvaldes un pašvaldību darbinieki (2-8 personas grupā). Programma atbalsta pieredzes apmaiņu veiksmīgu risinājumu aizgūšanai, sadarbības tīklu veidošanu, administratīvā darba metožu un likumdošanas harmonizēšanu un Baltijas jūras reģiona konkurētspējas pasaulē sekmēšanu. Programmu administrē Ziemeļvalstu Ministru padomes birojs Igaunijā, kontaktpersona Madis Kanarbik, +372 7423625, public.administration@norden.ee.

2016.gadā Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programma Valsts administrācija saņēmusi 83 pieteikumus no valsts un pašvaldību ierēdņiem. No tiem 68 pieteikumi tika apstiprināti un kopējais piešķirtais budžets ir 341 289 eiro. No Latvijas saņemti 19 pieteikumi un atbalstīti 17. 

Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programma Valsts administrācija 2016 statistika.

Nākošais pieteikšanās termiņš 2018.gada 30.marts. 

Informācija par programmu šeit.

Kontaktpertsona Latvijā Daina Mežecka, +371 29394399, daina@norden.lv