Bioekonomikas forums «Ceļā uz ilgtspējīgu un inovatīvu bioekonomiku»

Bioekonomikas forums «Ceļā uz ilgtspējīgu un inovatīvu bioekonomiku» notiks 2017.gada 9.martā Zaļo Tehnoloģiju inkubatorā, Rīgā, Pulka ielā 3/3. Bioekonomikas foruma mērķis ir izcelt Baltijas reģiona inovāciju potenciālu, ko piedāvā bioekonomika, kā arī radīt lielāku izpratni par inovāciju ieviešanas iespējām uzņēmējdarbībā, veicinot starpnozaru sadarbību institūciju un uzņēmēju starpā. Būtiski ir apzināties prioritārās jomas un nodrošināt vienotu izpratni un pieeju bioekonomikas jautājumiem, lai nodrošinātu sasaisti ar citām politikas jomām, tādām kā aprites ekonomika, oglekļa mazietilpīga attīstība, klimata un enerģētikas politika. Forumā savu ieskatu par inovācijām un attīstību sniegs pārstāvji no Eiropas Savienības, Baltijas valstu un Ziemeļvalstu institūcijām, tādejādi ilustrējot iespējas, ko reģionam sniedz tieši bioekonomika.

Baltijas valstīm ir augsts bioekonomikas potenciāls, jo reģions ir bagāts ar atjaunojamiem bioloģiskajiem resursiem, šeit ir spēcīgs zinātniskais potenciāls, ir uzņēmēji, kuri vēlas ražot inovatīvus produktus un pakalpojumus, un ir radoša sabiedrība, kas prot novērtēt jaunievedumus. Šajos procesos nozīmīgu lomu spēlē valsts stratēģiskais redzējums, tāpēc ir nepieciešams izstrādāt bioekonomikas attīstības stratēģiju, kas kalpotu par platformu bioekonomikas ideju attīstībai un realizēšanai.

Pēdējā gada laikā Ziemeļvalstu Ministru padomes birojs Latvijā sadarbībā ar Latvijas Lauksaimniecības universitāti, Rīgas Tehnisko universitāti un Zemkopības ministriju ir organizējusi virkni pasākumu, lai atbalstītu valsts bioekonomikas stratēģijas izstrādi, kas jāveic līdz 2017.gada 30.jūnijam un kurā tiks noteikts bioekonomikas tvērums, prioritārie virzieni un darbības  jomas. Bioekonomikas forumu rīko Ziemeļvalstu Ministru padomes birojs Latvijā, LR Zemkopības ministrija un Zaļo Tehnoloģiju inkubators.

Foruma programma

Bioekonomikas forumam «Ceļā uz ilgtspējīgu un inovatīvu bioekonomiku» lūdzam reģistrēties līdz 2017. gada 1. martam: http://ej.uz/dfpt. Vietu skaits ierobežots!