Ziemeļvalstu sadarbība

Ziemeļvalstu reģionā ietilpst Dānija, Somija, Islande, Norvēģija un Zviedrija, kā arī trīs pašpārvaldes teritorijas - Farēru salas, Grenlande un Ālandu salas. Reģionā ir astoņas laika zonas, dzīvo aptuveni 25 miljoni iedzīvotāju un ir 9 oficiālās valodās.

Ziemeļvalstu Padome tika izveidota 1952. gadā un ir oficiālā starpparlamentārā sadarbības struktūra Ziemeļvalstu reģionā.

Viena kalendārā gada ietvaros Ziemeļvalstu Padomē prezidē viena Ziemeļvalsts ievērojot rotācijas principu. Ziemeļvalstu Padomē 2017. gadā prezidējošā valsts ir Norvēģija.

Ziemeļvalstu Ministru padome tika izveidota 1971.gadā un ir oficiālā starpvaldību sadarbības struktūra Ziemeļvalstu reģionā.

Formāli par Ziemeļvalstu Ministru padomes darbu atbildīgi ir Ziemeļvalstu premjerministri, tomēr praksē šo darbu koordinē Ziemeļvalstu sadarbības ministri un Ziemeļvalstu sadarbības komitejas.

Ziemeļvalstu Ministru padomē 2017.gadā prezidējošā valsts ir Norvēģija. Norvēģijas przedentūras programma iedalīta trīs galvenajās tēmās: Ziemeļvalstu reģions pārejas periodā; Ziemeļvalstu reģions Eiropā; Ziemeļvalstu reģions pasaulē. Īpaši jāatzīmē tas, ka Norvēģija savā prezidentūras gadā vēlas veicināt ciešāku sinerģiju Ziemeļvalstu-Baltijas valstu sadarbībā. 

Sadarbība starp Baltijas valstīm un Ziemeļvalstu Ministru padomes tika uzsākta 1991. gadā, kad ZMP atvēra birojus LatvijāLietuvā un Igaunijā. Kopš tā laika biroji ir kalpojuši par tiltu, kas, balstoties kopīgā vērtību izpratnē un sadarbības tīklu izveidē, vieno abus Baltijas jūras krastus. 2016.gadā biroji atzīmēja 25 gadu jubileju.